Witamy w Sopat NZOZ Medical Ceter

Cieszymy się, że jesteś na naszej stronie internetowej, i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi usługami. Ochrona Twojej prywatności w trakcie korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Nie zbieramy, nie przetwarzamy i nie wykorzystujemy danych osobowych na naszej stronie internetowej ale żeby być w zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO) musieliśmy zamieścić tą informację.

Administrator :

Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest  SOPAT NZOZ Medical Center z siedzibą w Ostródzie przy ul.Kościuszki 2. Kontakt telefoniczny + 48 (89) 642 1905, fax: + 48 (89) 642 1905.

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Misiowiec, numer tel. +48 (89) 674 4444

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych:

Użytkownik może odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z niej bez konieczności informowania nas, kim jest. Nie wymagamy rejestracji. Nie zbieramy żadnych danych, w tym nazwy dostawcy usług internetowych użytkownika, adresu strony internetowej, z której użytkownik do nas trafił, oraz podstrony, które użytkownik odwiedza na naszej stronie internetowej.

Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych użytkownika / osoby przeglądającej nasze strony www.

UWAGA! Jeżeli zdecydujesz się użyć formularza zamawiania recepty, będziesz proszony o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL w celu wystawienia zamówionej recepty. Odbiór recepty przebiega na dwa sposoby: osobiście, albo przez Internetowe Konto Pacjenta.

Podane w formularzu dane osobowe znajdują się już w naszej bazie danych i przetwarzamy je zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm. ) oraz 
art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o dl. oraz art. 24 ustawy o PPiRPP

Linki zewnętrzne:

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że SOPAT SP z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na takich stronach. Uczulamy na to naszych użytkowników i zachęcamy, aby zapoznawali się z politykami prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez strony internetowe SOPAT.

SOPAT zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie użytkownik powinien zapoznać się ponownie z polityką prywatności, aby być na bieżąco z wprowadzanymi do niej zmianami, ponieważ dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po każdorazowym opublikowaniu nowej wersji polityki oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie przez nas jego danych zgodnie ze zmienioną lub zaktualizowaną polityką prywatności.

This site was made with Mobirise template