SOPAT
NZOZ MEDICAL CENTER

Opis struktury organizacyjnej
i działalności

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sopat Medical Center utworzony został w maju 2002 r., od września 2002 r. rozpoczął działalność medyczną. Początkowo w ramach Zakładu świadczone były usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży (ok. 6500 pacjentów), 
usługi w pracowni rehabilitacji i fizykoterapii oraz badania radiologiczne w pracowni RTG.
W NZOZ zatrudnionych było 4 lekarzy pediatrów, 4 pielęgniarki,
3 techników fizjoterapii,  2 techników elektroradiologii
i 1 rejestratorka.W czasie 11 lat funkcjonowania, 
firma nasza rozszerzyła swoją działalność o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację leczniczą, w ramach której udzielane są porady przez lekarzy specjalistów różnych dziedzin. 
Zwiększyła się ilość lekarzy udzielających porad w zakresie POZ, obecnie udziela świadczeń  zdrowotnych 8 lekarzy - specjaliści
w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób 
wewnętrznych. W strukturze przychodni funkcjonuje także Punkt szczepień, 
w którym realizowane są zarówno szczepienia obowiązkowe,
jak i zalecane (odpłatne).
W Zakładzie zatrudnione są pielęgniarki (część z nich ukończyła studia wyższe pielęgniarskie, ponadto Koordynator
ds. Pielęgniarstwa posiada specjalizację w zakresie pielęgniarstwa 
rodzinnego), fizjoterapeuci (magistrowie oraz kierownik ze specjalizacją z fizjoterapii),
mgr logopedii ze specjalizacją z neurologopedii, technicy RTG. 
W ramach NZOZ funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego
i Poradnia Leczenia Uzależnień 
zatrudniająca lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, magistrów psychologii i pedagogiki, 
specjalistów terapii uzależnień.
Od 2003 r. wykonywane są badania ultrasonograficzne na zakupionym wysokiej jakości aparacie USG z funkcją badań dopplerowskich i echo serca. Obecnie Sopat NZOZ Medical Center zleca wykonywanie badań tomograficznych w zewnętrznych 
pracowniach diagnostycznych tomografii komputerowej współpracujących na podstawie  podpisanej umowy. 
W chwili obecnej pod opieką lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej pozostaje około 15000 osób,  w ramach poradni specjalistycznych udzielanych jest kilkadziesiąt tysięcy porad rocznie dla mieszkańców powiatu ostródzkiego i powiatów sąsiednich (zakres świadczeń: alergologia, neurologia, rehabilitacja medyczna, dermatologia, choroby płuc). 
Podstawowym źródłem finansowania NZOZ są świadczenia wykonywane w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Dzięki szerokiej bazie specjalistyczno -diagnostycznej od 5 lat SOPAT NZOZ MEDICAL CENTER  prowadzi współpracę z kilkoma firmami ubezpieczeniowymi. 
Od początku rozpoczęcia swojej działalności stale dokonywane są zakupy nowoczesnego sprzętu  diagnostycznego do poszczególnych poradni i pracowni , także w miarę możliwości finansowych poprawiamy warunki pracy i wygląd naszych gabinetów lekarskich poprzez ich remonty , zakup mebli, 
wymianę okien itp.
Ważnym elementem misji firmy jest ciągłe doskonalenie
i podnoszenie kwalifikacji pracowników  dla utrzymania konkurencyjności na wymagającym rynku medycznym. 
Staramy się także, aby nasi Pacjenci mogli być poddani szybkiej diagnostyce i kompleksowemu  leczeniu z jednoczesnym zachowaniem troski o środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo personelu i pacjentów.

Dane adresowe

SOPAT Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 2
14-100 Ostróda

Kontakt

sekretariat@sopat.ostroda.pl         Tel:  +48 89 642 19 05                     
Fax: +48 89 642 19 05

Set up a free web page with Mobirise