build a website

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

POBIERZ

Oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

POBIERZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza POZ

POBIERZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz położnej

POBIERZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy oraz pielęgniarki POZ

POBIERZ

Oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (opiekun) 

POBIERZ

Upoważnienie do dostępu do informacji o stanie zdrowia i dokumentacji

POBIERZ

Dane adresowe

SOPAT Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 2
14-100 Ostróda

Kontakt

sekretariat@sopat.ostroda.pl         Tel:  +48 89 642 19 05                     
Fax: +48 89 642 19 05